Кълбо

Видео

Видео Част 1 с Десислава Минчева:

http://vimeo.com/28626912
password: femalekalbo

 

Видео Част 2 с Яро Винарски:

http://vimeo.com/30956654
password: malekalboназад