Кълбо

 

Спектакълът Кълбо е посветен на връзката на човека с планетата Земя. Той представя въздействаща комбинация от визуален и физически театър, примесени с елементи от нов цирк. Абстрактните и причудливи форми, създаващи се пред очите на зрителя и допълнително подсилени от впечатляващата музикална партитура, са истинска покана за неговото въображение и емоции. Без да проронва нито дума, спектакълът предлага едно сгъстено и въздействащо сетивно преживяване, и отправя емоционално послание за опазването на Майката Земя.

Представлението е подходящо за зрители от всички възрасти.