Сливи за смет

Представления

Премиера 16.04.2010, зала 2 на РДТ “Н. Хайтов”-Смолян.

Спектакълът е представeн досега с над 40 представления в

България (Смолян и региона, София, Добрич, Пловдив, Ямбол, Бургас и др.),

Гърция (Театър "Топос Алу", Атина, Фестивал "Море от митове"),

Италия (Театро "Инверсо", Бреша, Фестивал "Море от митове"),

Германия (Театър ЕУКИТЕА, Дидорф, "Черноморски фестивал"),

Турция (Измир, 4-ти Международни куклено-театрални дни).назад